Heim                     

Årsmelding for Koriander 2003

 

Koriander har nå avsluttet sitt første leveår. Koret ble tilskipet jula 2002, og startet øvinger ukentlig fra januar 2003. Koriander øver hver tirsdag kl 20.00 i Allhuset i Eikefjord.

Dirigent og primus motor for koret er Brigt Samdal. Navn på koret og medlemmer i styret ble valgt under medlemsmøtet i mars 2003.

Styret for 2003 har bestått av:

Gro Rukan,Ingrid Opdøl,Gunvor Hillersøy,Audun Solheim og Inger Langedal(kun første halvår).

I 2003 har koret bestått av ca 25 medlemmer.

Koriander er et blandakor.

Hovedmålsetning er egen sangglede, med ambisjoner om en viss smitteeffekt ved opptredener.

 

Koriander har i året 2003 hatt følgende opptredener:

·       Eikefjord skule sitt 40 års jubileum.

·       17.mai i Eikefjord kyrkje.

·       Opptreden i forbindelse med åpning av Eikefjord dagene.

·       Friluftsgudstjeneste på Hovlandsstøylen.

·       Juleopptreden under gudstjeneste i Eikefjord kyrkje.

·       Sangopptreden på Flora sjukeheim.

·       Sangopptreden julefest til omsorgsbustadene.

 

Økonomi:

Årskontigenten ble satt til 500 kr. Koret har i 2003 ikke hatt noen betalte oppdrag. Eneste inntekt har vært kulturmidler fra Flora kommune på 2500 kr.

Utgifter: se regnskap 2003.

 

 

23.02.04

Gro Rukan

Leder                     

                                                                         

                     

                          Frå friluftsgudtenesta Hovlandsstøylen                                              Eikefjord kyrkje