African majola

 08-09 november 2003 reiste 8 kormedlemmar til Førde på "Inspirasjonsfestival". Her vart vi instruert av ein engasjerande mann ved namn Sidumo Jacobs. Det heile enda med ein storkonsert i Førdehuset med kor, dansarar og trommegruppe.

              

Frå øvinga på laurdagen...

                       

                     "Uffe" midt i bilete med svart gensar                                                             Meir øving

                                             

                Vi var mange koristar:-)                                                 Ein engasjert gjeng lærte rørsler til songen

                

                         Lidvin og "Uffe" i bakre rekkje                                     Inger, Liv og Borghild i lag med resten av altane   

                

                 Unni og Gro trygt på plass i sopran-rekkja                                                    Trommegruppa 

                       

                           Barnedans-gruppa og Musa                                                          Madiba spelar tromme  

                 

                            Madiba , Musa og Sidumo                                                   Alle delatakarane samla på scena

       (ytterst til venstre ser vi eit glimt av Ingrid og Wenche)