Heim

Medlemmane i Koriander 2012

 

 

   SOPRAN                         ALT                              TENOR                       BASS

 

Ingrid Opdøl                            Liv Trones (perm)                  Kolbjørn Taklo                   Ulf Stockhaus

Brynhild Løken                    Aud Nerlid Holsen                   Asgeir Holsen                   Ragnar Langedal

Anne-Len Vågane               Randi Holsen Solheim               Dan Kåre Esp (perm)         Audun Solheim

Eva Ramsdal                      Borghild Ø. Standal                 Gunnar Vassbotten         Atle Grøneng (perm)

Anne Grete Ramsdal           Inger Marie Langedal                                                           Lars Grøteide

Laila Storehaug Øren          Inger Karin Sørbø (perm)                                                  

Eli Gjesdal                         Inger Johanne Sørbø                       

Siv Hopen                           Berit Tungland Sørbø

Unni Stockhaus                  Elisabeth Solheim

Mona Ødegård Standal         Reidunn Løkkebø  

Silje Ødegård Standal              Lene Berge

Irene Havn