Heim

Konsert med Olav Stedje

Koret bestemte seg for å arrangere ein konsert for å ynskje Brigt og Gro velkomen heim frå Malawi. Det enda med ein felleskonsert i lag med Olav Stedje. Dette var ei positiv oppleving for alle og kanskje gjer vi noko liknande ved eit seinare høve?

 

             

Gjengen slappar av før den store generalprøva                    Inger Johanne, Aud, Elisabeth, Reidun og Ingrid

              

Gro og "guttaboys" klar for konsert!                                      Ein engasjert dirigent og fullsett kyrkje.

             

 Koret og Olav Stedje storkosa seg under konserten. 

            

  Syng, syng, syng og vær glad!! :-) 

               

Tra la la la la

            

 Ein einsam trubadur syng kjende og kjære songar.

       

                                          Gro framførte ynskje frå sonen Trygve om å få høyre "Stao no pao".        

 

Etter konserten samla vi oss på Allhuset vårt til fest. Det vart ein minnerik kveld.

                 

                                 Ein del av festlyden:-)                               Inger K. alias nyleg heimkomen "afrikanar"(Brigt)

 

                   

     Hallingdans på Allhuset vårt, der vi hadde "etterpålag".

                

                    Herrenes dans, til stor jubel i salen.                           "Davik-gjengen" syng songar frå korseminaret.

           

    

Lyttande publikum.